Slider- problem

Dział dot. modyfikacji motywów Wordpress oraz rozwiązań napotkanych problemów.
no avatar
::Err0R::
 
Posty: 1
Reputacja: 0 pkt
Od: 15 sty 2018, o 23:04

Slider- problem

przez ::Err0R:: » 15 sty 2018, o 23:13

Witam. Mam następujący problem po wgraniu szablonu z sliderem. Chciałby Aby na pierwszym slajdzie był odsyłacz dot. pierwszego slajdu, a na drugim odsyłacz dot. drugiego slajdu. Krótko mówiąc chcę aby każdy odsyłacz (w tym przypadku dwa) był na konkretnym slajdzie (a mam ich dwa). Próbowałem sam ale jak dodawałem to te odsyłacze były w każdym slajdzie. Czy pomoglibyście?

Kod strony głównej:
Kod: Zaznacz cały
<?php
/**
 * Front Page
 *
 * @package square
 */

$square_page = '';
$square_page_array = get_pages();
if(is_array($square_page_array)){
   $square_page = $square_page_array[0]->ID;
}

if ( 'page' == get_option( 'show_on_front' ) ) {
    include( get_page_template() );
}else{
get_header();
?>
<section id="sq-home-slider-section">

   <div id="sq-bx-slider">
   <?php for ($i=1; $i < 4; $i++){ 
      if($i == 1){
         $square_slider_title = get_theme_mod('square_slider_title1', __('', 'square'));
         $square_slider_subtitle = get_theme_mod('square_slider_subtitle1', __('Create website in no time', 'square'));
         $square_slider_image = get_theme_mod('square_slider_image1', get_template_directory_uri().'/images/bg.jpg');
      }else{
         $square_slider_title = get_theme_mod('square_slider_title'.$i);
         $square_slider_subtitle = get_theme_mod('square_slider_subtitle'.$i);
         $square_slider_image = get_theme_mod('square_slider_image'.$i);
      }

      if( $square_slider_image ){
      ?>
      <div class="sq-slide sq-slide-count<?php echo $i; ?>">
         <img src="<?php echo esc_url( $square_slider_image ); ?>">
         <?php if( $square_slider_title || $square_slider_subtitle){ ?>
         
            <div class="sq-slide-caption">
               <div class="sq-slide-cap-title animated fadeInDown">
                  <?php echo esc_html( $square_slider_title ); ?>
               </div>

               <div class="sq-slide-cap-desc animated fadeInUp">               
               <?php echo esc_html( $square_slider_subtitle ); ?></a><br><br>
         
               </p>
               </div>
            </div>
         <?php } ?>
      </div>
   <?php
      }
   } ?>
   </div>
   <div class="sq-banner-shadow"><img src="<?php echo get_template_directory_uri() ?>/images/banner-shadow.png"></div>
</section><?php
$square_disable_about_sec = get_theme_mod('square_disable_about_sec');
if(!$square_disable_about_sec){
$square_about_image_stack = get_theme_mod('square_about_image_stack');
$square_about_sec_class = !$square_about_image_stack ? 'sq-about-fullwidth' : "";
?>
<section id="sq-about-us-section" class="sq-section">
   <div class="sq-container sq-clearfix">
      <div class="sq-about-sec <?php echo $square_about_sec_class; ?>">
      <?php
         $args = array(
            'page_id' => get_theme_mod('square_about_page')
            );
         $query = new WP_Query($args);
         if($query->have_posts() && get_theme_mod('square_about_page')):
            while($query->have_posts()) : $query->the_post();
         ?>
         <h2 class="sq-section-title"><?php the_title(); ?></h2>
         <div class="sq-content"><?php the_content(); ?></div>
         <?php
         endwhile;
         endif;   
         wp_reset_postdata();
      ?>
      </div>

      <?php
      if($square_about_image_stack){
      ?>
      <div class="sq-image-stack">
         <ul id="sq-elasticstack" class="sq-elasticstack">
         <?php
            $square_about_image_stack = explode(',', $square_about_image_stack);

            foreach ($square_about_image_stack as $square_about_image_stack_single) {
               $image = wp_get_attachment_image_src( $square_about_image_stack_single, 'square-about-thumb');
               ?>
               <li><img src="<?php echo esc_url( $image[0] ); ?>"></li>
               <?php
            }
         ?>
         </ul>
      </div>
      <?php } ?>
   </div>
</section>
<p>
   <b><center><h5>
      Partnerzy
   </h5></b>
</p><br>
   <ul>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
   </ul>
<?php }

$square_disable_tab_sec = get_theme_mod('square_disable_tab_sec');
if(!$square_disable_tab_sec){
?>
<section id="sq-tab-section" class="sq-section">
   <div class="sq-container sq-clearfix">
      <ul class="sq-tab">
         <?php
            for( $i = 1; $i < 6; $i++ ){
               $square_tab_title = get_theme_mod('square_tab_title'.$i);
               $square_tab_icon = get_theme_mod('square_tab_icon'.$i);
               
               if($square_tab_title){
               ?>
               <li class="sq-tab-list<?php echo $i; ?>">
               <a href="#<?php echo 'sq-tab'.$i; ?>">
               <?php echo '<i class="fa '.esc_attr( $square_tab_icon ).'"></i><span>'.esc_html( $square_tab_title ) .'</span>'; ?>
               </a>
               </li>
            <?php
               }
            }
         ?>
      </ul>

      <div class="sq-tab-content">
         <?php
            for ($i = 1; $i < 6 ; $i++) {
               $square_tab_page = get_theme_mod('square_tab_page'.$i);
               if($square_tab_page){
               ?>
                  <div class="sq-tab-pane animated zoomIn" id="<?php echo 'sq-tab'.$i; ?>">
                     <?php
                     $args = array(
                        'page_id' => $square_tab_page
                        );
                     $query = new WP_Query($args);
                     if($query->have_posts()):
                        while($query->have_posts()) : $query->the_post();
                     ?>
                     <h2 class="sq-section-title"><?php the_title(); ?></h2>
                     <div class="sq-content"><?php the_content(); ?></div>
                     <?php
                        endwhile;
                     endif;   
                     wp_reset_postdata();
                     ?>
                  </div>
               <?php
               }
            }
         ?>
      </div>
   </div>
</section>
<?php }
$square_disable_logo_sec = get_theme_mod('square_disable_logo_sec');
if(!$square_disable_logo_sec){
?>
<section id="sq-logo-section" class="sq-section">
   <div class="sq-container">
      <?php
      $square_logo_title = get_theme_mod('square_logo_title');
      ?>

      <?php if($square_logo_title){ ?>
      <h2 class="sq-section-title"><?php echo esc_html( $square_logo_title ); ?></h2>
      <?php } ?>

      <?php
      $square_client_logo_image = get_theme_mod('square_client_logo_image');
      $square_client_logo_image = explode(',', $square_client_logo_image);
      ?>

      <div class="sq_client_logo_slider">
      <?php
      foreach ($square_client_logo_image as $square_client_logo_image_single) {
         $image = wp_get_attachment_image_src( $square_client_logo_image_single, 'full');
         ?>
         <img src="<?php echo esc_url( $image[0] ); ?>">
         <?php
      }
      ?>
      </div>
   </div>
</section>
<?php } ?>
<?php
get_footer();
}Kod funkcji motywu:
Kod: Zaznacz cały
<?php
/**
 * Square functions and definitions.
 *
 * @package Square
 */

if ( ! function_exists( 'square_setup' ) ) :

//Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.

function square_setup() {
   // Make theme available for translation.
   load_theme_textdomain( 'square', get_template_directory() . '/languages' );

   // Add default posts and comments RSS feed links to head.
   add_theme_support( 'automatic-feed-links' );

   //Let WordPress manage the document title.
   add_theme_support( 'title-tag' );

   //Support for woocommerce
   add_theme_support( 'woocommerce' );
   add_theme_support( 'wc-product-gallery-zoom' );
    add_theme_support( 'wc-product-gallery-lightbox' );
    add_theme_support( 'wc-product-gallery-slider' );

   //Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.
   add_theme_support( 'post-thumbnails' );
   add_image_size( 'square-about-thumb', 400, 420, true );
   add_image_size( 'square-blog-thumb', 800, 420, true );

   // This theme uses wp_nav_menu() in one location.
   register_nav_menus( array(
      'primary' => esc_html__( 'Primary Menu', 'square' ),
   ) );

   /*
    * Switch default core markup for search form, comment form, and comments
    * to output valid HTML5.
    */
   add_theme_support( 'html5', array(
      'search-form',
      'comment-form',
      'comment-list',
      'gallery',
      'caption',
   ) );

   // Set up the WordPress core custom background feature.
   add_theme_support( 'custom-background', apply_filters( 'square_custom_background_args', array(
      'default-color' => 'ffffff',
      'default-image' => '',
   ) ) );

   /*
    * This theme styles the visual editor to resemble the theme style,
    * specifically font, colors, icons, and column width.
    */
   add_editor_style( array( 'css/editor-style.css', square_fonts_url() ) );
}
endif; // square_setup
add_action( 'after_setup_theme', 'square_setup' );

function square_content_width() {
   $GLOBALS['content_width'] = apply_filters( 'square_content_width', 800 );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'square_content_width', 0 );

//Enables the Excerpt meta box in Page edit screen.
function square_add_excerpt_support_for_pages() {
   add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );
}
add_action( 'init', 'square_add_excerpt_support_for_pages' );

//Register widget area.
function square_widgets_init() {
   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Right Sidebar', 'square' ),
      'id'            => 'square-right-sidebar',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h4 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h4>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Left Sidebar', 'square' ),
      'id'            => 'square-left-sidebar',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h4 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h4>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Shop Sidebar', 'square' ),
      'id'            => 'square-shop-sidebar',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h4 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h4>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Footer 1', 'square' ),
      'id'            => 'square-footer1',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h5 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h5>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Footer 2', 'square' ),
      'id'            => 'square-footer2',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h5 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h5>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Footer 3', 'square' ),
      'id'            => 'square-footer3',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h5 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h5>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'Footer 4', 'square' ),
      'id'            => 'square-footer4',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h5 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h5>',
   ) );

   register_sidebar( array(
      'name'          => esc_html__( 'About Footer', 'square' ),
      'id'            => 'square-about-footer',
      'description'   => '',
      'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
      'after_widget'  => '</aside>',
      'before_title'  => '<h5 class="widget-title">',
      'after_title'   => '</h5>',
   ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'square_widgets_init' );

if ( ! function_exists( 'square_fonts_url' ) ) :
/**
 * Register Google fonts for Square.
 *
 * @since Square 1.0
 *
 * @return string Google fonts URL for the theme.
 */
function square_fonts_url() {
   $fonts_url = '';
   $fonts     = array();
   $subsets   = 'latin,latin-ext';

   /*
    * Translators: If there are characters in your language that are not supported
    * by Open Sans, translate this to 'off'. Do not translate into your own language.
    */
   if ( 'off' !== _x( 'on', 'Open Sans font: on or off', 'square' ) ) {
      $fonts[] = 'Open+Sans:400,300,600,700';
   }

   /*
    * Translators: If there are characters in your language that are not supported
    * by Inconsolata, translate this to 'off'. Do not translate into your own language.
    */
   if ( 'off' !== _x( 'on', 'Roboto Condensed font: on or off', 'square' ) ) {
      $fonts[] = 'Roboto+Condensed:300italic,400italic,700italic,400,300,700';
   }

   /*
    * Translators: To add an additional character subset specific to your language,
    * translate this to 'greek', 'cyrillic', 'devanagari' or 'vietnamese'. Do not translate into your own language.
    */
   $subset = _x( 'no-subset', 'Add new subset (greek, cyrillic, devanagari, vietnamese)', 'square' );

   if ( 'cyrillic' == $subset ) {
      $subsets .= ',cyrillic,cyrillic-ext';
   } elseif ( 'greek' == $subset ) {
      $subsets .= ',greek,greek-ext';
   } elseif ( 'devanagari' == $subset ) {
      $subsets .= ',devanagari';
   } elseif ( 'vietnamese' == $subset ) {
      $subsets .= ',vietnamese';
   }

   if ( $fonts ) {
      $fonts_url = add_query_arg( array(
         'family' =>  implode( '|', $fonts ) ,
         'subset' =>  $subsets ,
      ), '//fonts.googleapis.com/css' );
   }

   return $fonts_url;
}
endif;

/**
 * Enqueue scripts and styles.
 */
function square_scripts() {
   wp_enqueue_script( 'modernizr', get_template_directory_uri() . '/js/modernizr.js', array(), '2.6.3', true );
   wp_enqueue_script( 'bxslider', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.bxslider.js', array('jquery'), '4.1.2', true );
   wp_enqueue_script( 'owl-carousel', get_template_directory_uri() . '/js/owl.carousel.js', array('jquery'), '1.3.3', true );
   wp_enqueue_script( 'jquery-superfish', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.superfish.js', array('jquery'), '20160213', true );

   if(is_page_template( 'templates/home-template.php' ) || is_front_page() ){
      wp_enqueue_script( 'square-draggabilly', get_template_directory_uri() . '/js/draggabilly.pkgd.min.js', array('jquery'), '1.3.3', true );
      wp_enqueue_script( 'square-elastiStack', get_template_directory_uri() . '/js/elastiStack.js', array('jquery'), '1.0.0', true );
   }

   wp_enqueue_script( 'square-custom', get_template_directory_uri() . '/js/square-custom.js', array('jquery'), '20150903', true );
   
   wp_enqueue_style( 'square-fonts', square_fonts_url(), array(), null );
   wp_enqueue_style( 'bxslider', get_template_directory_uri() . '/css/jquery.bxslider.css', array(), '4.1.2' );
   wp_enqueue_style( 'animate', get_template_directory_uri() . '/css/animate.css', array(), '1.0' );
   wp_enqueue_style( 'font-awesome', get_template_directory_uri() . '/css/font-awesome.css', array(), '4.6.3' );
   wp_enqueue_style( 'owl-carousel', get_template_directory_uri() . '/css/owl.carousel.css', array(), '1.3.3' );
   wp_enqueue_style( 'owl-theme', get_template_directory_uri() . '/css/owl.theme.css', array(), '1.3.3' );
   wp_enqueue_style( 'square-style', get_stylesheet_uri() );

   if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
      wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
   }
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'square_scripts' );

/**
 * Enqueue admin style
 */
function square_admin_scripts() {
   wp_enqueue_media();
   wp_enqueue_style( 'square-admin-style', get_template_directory_uri() . '/inc/css/admin-style.css', array(), '1.0' );
   wp_enqueue_script( 'square-admin-scripts', get_template_directory_uri() . '/inc/js/admin-scripts.js', array('jquery'), '20160915', true );
}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'square_admin_scripts' );

/**
 * Implement the Custom Header feature.
 */
require get_template_directory() . '/inc/custom-header.php';

/**
 * Custom template tags for this theme.
 */
require get_template_directory() . '/inc/template-tags.php';

/**
 * Custom functions that act independently of the theme templates.
 */
require get_template_directory() . '/inc/square-functions.php';

/**
 * Customizer additions.
 */
require get_template_directory() . '/inc/customizer.php';

/**
 * Load Woocommerce additions
 */
require get_template_directory() . '/inc/woo-functions.php';

/**
 * Load Custom Metabox
 */
require get_template_directory() . '/inc/square-metabox.php';

/**
 * Widgets additions.
 */
require get_template_directory() . '/inc/widgets/widget-fields.php';
require get_template_directory() . '/inc/widgets/widget-contact-info.php';
require get_template_directory() . '/inc/widgets/widget-personal-info.php';

/**
 * Adds TGMPA Class
 */
require_once get_template_directory() . '/inc/class-tgm-plugin-activation.php';

add_action( 'tgmpa_register', 'square_register_required_plugins' );

function square_register_required_plugins() {
   /*
    * Array of plugin arrays. Required keys are name and slug.
    * If the source is NOT from the .org repo, then source is also required.
    */
   $plugins = array(
      // This is an example of how to include a plugin from the WordPress Plugin Repository.
      array(
         'name'      => 'Elementor',
         'slug'      => 'elementor',
         'required'  => false,
      )

   );

   /*
    * Array of configuration settings. Amend each line as needed.
    *
    * TGMPA will start providing localized text strings soon. If you already have translations of our standard
    * strings available, please help us make TGMPA even better by giving us access to these translations or by
    * sending in a pull-request with .po file(s) with the translations.
    *
    * Only uncomment the strings in the config array if you want to customize the strings.
    */
   $config = array(
      'id'           => 'tgmpa',                 // Unique ID for hashing notices for multiple instances of TGMPA.
      'default_path' => '',                      // Default absolute path to bundled plugins.
      'menu'         => 'tgmpa-install-plugins', // Menu slug.
      'parent_slug'  => 'themes.php',            // Parent menu slug.
      'capability'   => 'edit_theme_options',    // Capability needed to view plugin install page, should be a capability associated with the parent menu used.
      'has_notices'  => true,                    // Show admin notices or not.
      'dismissable'  => true,                    // If false, a user cannot dismiss the nag message.
      'dismiss_msg'  => '',                      // If 'dismissable' is false, this message will be output at top of nag.
      'is_automatic' => true,                   // Automatically activate plugins after installation or not.
      'message'      => '',                      // Message to output right before the plugins table.
   );

   tgmpa( $plugins, $config );
}

if ( ! defined( 'ELEMENTOR_PARTNER_ID' ) ) {
   define( 'ELEMENTOR_PARTNER_ID', 2119 );
}  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Powrót do Modyfikacja motywów Wordpress

Kto przegląda forum Wordpress

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości