Popupy nie działają w czyimś motywie

Dział dot. modyfikacji motywów Wordpress oraz rozwiązań napotkanych problemów.
no avatar
7rafal
 
Posty: 1
Reputacja: 0 pkt
Od: 9 wrz 2021, o 20:08

Popupy nie działają w czyimś motywie

przez 7rafal » 9 wrz 2021, o 20:20

Witam,
Próbuję dodać wtyczkę newslettera (mailpoet) do wordpressa do którego ktoś robił motyw.
Wygląda na to, że samo zainstalowanie nie wystarcza, bo popupy się nie wyświetlają, nie widzę także kodu wtyczki w kodzie źródłowym strony.
Wtyczka pokazująca popup o ciasteczkach (dodana przez tworce motywu) działa.

Trzeba ją dodać jakoś ręcznie w functions.php czy footer.php ?

tak wyglada kod functions.php (większość kodu zmieniona przez autora w komentarz):
Kod: Zaznacz cały
<?php

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// zmiana url
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//update_option('siteurl','https://idealcnc.loc/');
//update_option('home','https://idealcnc.loc/');


add_post_type_support( 'post', 'page-attributes' );

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Breadcrumbs
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//function custom_breadcrumbs()
//{
//
//    // Settings
//    $separator = '<i class="material-icons">arrow_right</i>';
//    $breadcrums_id = 'breadcrumbs';
//    $breadcrums_class = 'hero__breadCrumbs';
//    $home_title = 'Strona główna';
//
//    // If you have any custom post types with custom taxonomies, put the taxonomy name below (e.g. product_cat)
//    $custom_taxonomy = 'product_cat';
//
//    // Get the query & post information
//    global $post, $wp_query;
//
//    // Do not display on the homepage
//    if (!is_front_page()) {
//
//        // Build the breadcrums
//        echo '<ul id="' . $breadcrums_id . '" class="' . $breadcrums_class . '">';
//
//        // Home page
//        echo '<li class="item-home"><a class="bread-link bread-home" href="' . get_home_url() . '" title="' . $home_title . '">' . $home_title . '</a></li>';
//        echo '<li class="separator separator-home"> ' . $separator . ' </li>';
//
//        if (is_archive() && !is_tax() && !is_category() && !is_tag()) {
//
//            echo '<li class="item-current item-archive"><strong class="bread-current bread-archive">' . post_type_archive_title($prefix, false) . '</strong></li>';
//
//        } else if (is_archive() && is_tax() && !is_category() && !is_tag()) {
//
//            // If post is a custom post type
//            $post_type = get_post_type();
//
//            // If it is a custom post type display name and link
//            if ($post_type != 'post') {
//
//                $post_type_object = get_post_type_object($post_type);
//                $post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);
//
//                echo '<li class="item-cat item-custom-post-type-' . $post_type . '"><a class="bread-cat bread-custom-post-type-' . $post_type . '" href="' . $post_type_archive . '" title="' . $post_type_object->labels->name . '">' . $post_type_object->labels->name . '</a></li>';
//                echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
//
//            }
//
//            $custom_tax_name = get_queried_object()->name;
//            echo '<li class="item-current item-archive"><strong class="bread-current bread-archive">' . $custom_tax_name . '</strong></li>';
//
//        } else if (is_single()) {
//
//            // If post is a custom post type
//            $post_type = get_post_type();
//
//            // If it is a custom post type display name and link
//            if ($post_type != 'post') {
//
//                $post_type_object = get_post_type_object($post_type);
//                $post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);
//
//                echo '<li class="item-cat item-custom-post-type-' . $post_type . '"><a class="bread-cat bread-custom-post-type-' . $post_type . '" href="' . $post_type_archive . '" title="' . $post_type_object->labels->name . '">' . $post_type_object->labels->name . '</a></li>';
//                echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
//
//            }
//
//            // Get post category info
//            $category = get_the_category();
//
//            if (!empty($category)) {
//
//                // Get last category post is in
//                $last_category = end(array_values($category));
//
//                // Get parent any categories and create array
//                $get_cat_parents = rtrim(get_category_parents($last_category->term_id, true, ','), ',');
//                $cat_parents = explode(',', $get_cat_parents);
//
//                // Loop through parent categories and store in variable $cat_display
//                $cat_display = '';
//                foreach ($cat_parents as $parents) {
//                    $cat_display .= '<li class="item-cat">' . $parents . '</li>';
//                    $cat_display .= '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
//                }
//
//            }
//
//            // If it's a custom post type within a custom taxonomy
//            $taxonomy_exists = taxonomy_exists($custom_taxonomy);
//            if (empty($last_category) && !empty($custom_taxonomy) && $taxonomy_exists) {
//
//                $taxonomy_terms = get_the_terms($post->ID, $custom_taxonomy);
//                $cat_id = $taxonomy_terms[0]->term_id;
//                $cat_nicename = $taxonomy_terms[0]->slug;
//                $cat_link = get_term_link($taxonomy_terms[0]->term_id, $custom_taxonomy);
//                $cat_name = $taxonomy_terms[0]->name;
//
//            }
//
//            // Check if the post is in a category
//            if (!empty($last_category)) {
//                echo $cat_display;
//                echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
//
//                // Else if post is in a custom taxonomy
//            } else if (!empty($cat_id)) {
//
//                echo '<li class="item-cat item-cat-' . $cat_id . ' item-cat-' . $cat_nicename . '"><a class="bread-cat bread-cat-' . $cat_id . ' bread-cat-' . $cat_nicename . '" href="' . $cat_link . '" title="' . $cat_name . '">' . $cat_name . '</a></li>';
//                echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
//                echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
//
//            } else {
//
//                echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
//
//            }
//
//        } else if (is_category()) {
//
//            // Category page
//            echo '<li class="item-current item-cat"><strong class="bread-current bread-cat">' . single_cat_title('', false) . '</strong></li>';
//
//        } else if (is_page()) {
//
//            // Standard page
//            if ($post->post_parent) {
//
//                // If child page, get parents
//                $anc = get_post_ancestors($post->ID);
//
//                // Get parents in the right order
//                $anc = array_reverse($anc);
//
//                // Parent page loop
//                if (!isset($parents)) $parents = null;
//                foreach ($anc as $ancestor) {
//                    $parents .= '<li class="item-parent item-parent-' . $ancestor . '"><a class="bread-parent bread-parent-' . $ancestor . '" href="' . get_permalink($ancestor) . '" title="' . get_the_title($ancestor) . '">' . get_the_title($ancestor) . '</a></li>';
//                    $parents .= '<li class="separator separator-' . $ancestor . '"> ' . $separator . ' </li>';
//                }
//
//                // Display parent pages
//                echo $parents;
//
//                // Current page
//                echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong title="' . get_the_title() . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
//
//            } else {
//
//                // Just display current page if not parents
//                echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
//
//            }
//
//        } else if (is_tag()) {
//
//            // Tag page
//
//            // Get tag information
//            $term_id = get_query_var('tag_id');
//            $taxonomy = 'post_tag';
//            $args = 'include=' . $term_id;
//            $terms = get_terms($taxonomy, $args);
//            $get_term_id = $terms[0]->term_id;
//            $get_term_slug = $terms[0]->slug;
//            $get_term_name = $terms[0]->name;
//
//            // Display the tag name
//            echo '<li class="item-current item-tag-' . $get_term_id . ' item-tag-' . $get_term_slug . '"><strong class="bread-current bread-tag-' . $get_term_id . ' bread-tag-' . $get_term_slug . '">' . $get_term_name . '</strong></li>';
//
//        } elseif (is_day()) {
//
//            // Day archive
//
//            // Year link
//            echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
//            echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
//
//            // Month link
//            echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><a class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" href="' . get_month_link(get_the_time('Y'), get_the_time('m')) . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</a></li>';
//            echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('m') . '"> ' . $separator . ' </li>';
//
//            // Day display
//            echo '<li class="item-current item-' . get_the_time('j') . '"><strong class="bread-current bread-' . get_the_time('j') . '"> ' . get_the_time('jS') . ' ' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
//
//        } else if (is_month()) {
//
//            // Month Archive
//
//            // Year link
//            echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
//            echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
//
//            // Month display
//            echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><strong class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
//
//        } else if (is_year()) {
//
//            // Display year archive
//            echo '<li class="item-current item-current-' . get_the_time('Y') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_the_time('Y') . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</strong></li>';
//
//        } else if (is_author()) {
//
//            // Auhor archive
//
//            // Get the author information
//            global $author;
//            $userdata = get_userdata($author);
//
//            // Display author name
//            echo '<li class="item-current item-current-' . $userdata->user_nicename . '"><strong class="bread-current bread-current-' . $userdata->user_nicename . '" title="' . $userdata->display_name . '">' . 'Author: ' . $userdata->display_name . '</strong></li>';
//
//        } else if (get_query_var('paged')) {
//
//            // Paginated archives
//            echo '<li class="item-current item-current-' . get_query_var('paged') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_query_var('paged') . '" title="Page ' . get_query_var('paged') . '">' . __('Page') . ' ' . get_query_var('paged') . '</strong></li>';
//
//        } else if (is_search()) {
//
//            // Search results page
//            echo '<li class="item-current item-current-' . get_search_query() . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_search_query() . '" title="Search results for: ' . get_search_query() . '">Search results for: ' . get_search_query() . '</strong></li>';
//
//        } elseif (is_404()) {
//
//            // 404 page
//            echo '<li>' . 'Error 404' . '</li>';
//        }
//
//        echo '</ul>';
//
//    }
//
//}


// Enqueue and register scripts.
add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    wp_deregister_script('jquery');

    wp_enqueue_style("$theme-style", get_template_directory_uri() . '/dist/main.css', [], time(), 'all');

    wp_enqueue_script("$theme-script", get_template_directory_uri() . '/dist/bundle.js', [], time(), true);
});

// remove junk from head
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);
remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);

// disable all feeds
function fb_disable_feed()
{
    wp_die(__('<h1>Feed not available, please visit our <a href="' . get_bloginfo('url') . '">Home Page</a>!</h1>'));
}

add_action('do_feed', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'fb_disable_feed', 1);

// Disable support for comments and trackbacks in post types
function df_disable_comments_post_types_support()
{
    $post_types = get_post_types();
    foreach ($post_types as $post_type) {
        if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
            remove_post_type_support($post_type, 'comments');
            remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
        }
    }
}

add_action('admin_init', 'df_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function df_disable_comments_status()
{
    return false;
}

add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function df_disable_comments_hide_existing_comments($comments)
{
    $comments = array();
    return $comments;
}

add_filter('comments_array', 'df_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function df_disable_comments_admin_menu()
{
    remove_menu_page('edit-comments.php');
}

add_action('admin_menu', 'df_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function df_disable_comments_admin_menu_redirect()
{
    global $pagenow;
    if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
        wp_redirect(admin_url());
        exit;
    }
}

add_action('admin_init', 'df_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function df_disable_comments_dashboard()
{
    remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}

add_action('admin_init', 'df_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function df_disable_comments_admin_bar()
{
    if (is_admin_bar_showing()) {
        remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
    }
}

add_action('init', 'df_disable_comments_admin_bar');


//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//MENUS SUPPORT
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
register_nav_menus(array(
    'siteNav-headerLeft' => 'siteNav -LewaStrona',
    'siteNav-headerRight' => 'siteNav -PrawaStrona',
    'siteNav-Services' => 'Usugi',
    'siteNav-ServicesAdditional' => 'Uslugi dodatkowe',
    'siteNav-Products' => 'Produkty',
    'footerInfo' => 'Footer Informacje',
));

//returnMenuArray
function menuArray($menuName) {
    $locations = get_nav_menu_locations();
    $menu = wp_get_nav_menu_object( $locations[$menuName] );
    return $menuitems = wp_get_nav_menu_items( $menu->term_id, array( 'order' => 'DESC' ) );
}


// dodanie argumentow z ACF do menu
add_filter('wp_nav_menu_objects', 'my_wp_nav_menu_objects', 10, 2);
function my_wp_nav_menu_objects( $items, $args ) {
    // loop
    foreach( $items as &$item ) {
        // vars
        $label = get_field('etykieta', $item);

        // append icon
        if( $label ) {
            $item->title .= ' <span class="badge badge-primary ml-2 font-second">'.$label.'</span>';
        }
    }
    // return
    return $items;
}


//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// WIDGETS AREAS
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//register_sidebar(array(
//    'name' => 'Contact Widget',
//    'id' => 'contact_widget',
//    'description' => 'Dane kontaktowe oraz mapa',
//    'before_widget' => '<div class="contact-widget">',
//    'after_widget' => '</div>',
//    'before_title' => '<h2>',
//    'after_title' => '</h2>',
//));// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// TEMPLATE OPTIONS
// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//dane kontakowe
$daneKontaktowe = get_field('dane_kontaktowe', 107);

//pobierane z about
$areaMap = get_field('mapa', 47);
$opinion = get_field('opinie', 47);
$trustUs = get_field('zaufali_nam', 47);


//prettyDump
function d($data){
    echo '<pre>';
    var_dump($data);
    echo '</pre>';
}

Powrót do Modyfikacja motywów Wordpress

Kto przegląda forum Wordpress

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron